Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Program, Türkçe Öğretmenliği alanında yeni ve çağdaş bilimsel çalışmalar yapmayı, Türkçe öğretimini, çağdaş eğitim yaklaşımları ışığında yeniden değerlendirmeyi, yeni çalışmalar ışığında "alan bilgisi" ile "alan eğitimi"ni birlikte yürüterek Türkçe öğretimine yeni yaklaşımlar kazandırmayı amaçlamaktadır.