Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Siyaset Bilimi Doktora Programı (Yüksek Lisans Derecesine Dayalı)

Program Profili

Siyaset Bilimi Doktora Programı açma gerekçesi, son yıllarda ülkemizin iç ve dış politikada yaşadığı dönüşümün hem siyaset bilimine ilgiyi artırdığı, hem de hakkında bilimsel bilgi üretilmesi gereken bir durum olduğu saptamasına dayanmaktadır. Bu saptamadan hareketle, doktora programı karşılaştırmalı ve/veya teorik perspektifleri kullanarak, yaşamsal bir toplumsal faaliyet olan siyaseti "anlama," "açıklama," "analiz etme" ve "değerlendirme" kabiliyetine katkıda bulunacak bilimsel bilgi üretmeyi, evrensel siyaset bilimine katkısı olan tezler/çalışmalar üreten meslektaş adayları yetiştirmeyi, böylece insan gücümüzü geliştirmeyi ve Türkiye'de siyaset biliminin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.