Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı

Program Profili

Yirmi birinci yüzyıl dünyasında, teknolojilerin geliştirilmesinde matematiğin etkin biçimde rol oynadığı ve kuramsal bilginin teknik gelişmeyi yönlendirdiği görülmektedir. Küresel değişim, sadece bilginin üretilmesi ve yayılmasını kolaylaştırmıyor, aynı zamanda teknolojiyi besleyen matematiksel bilginin, insan düşünce gücünü etkileyip ona üstel oranda güç kattığı dönemi de beraberinde getiriyor. Araştırdıkça bilmediğimiz daha fazla konunun olduğunu fark ediyor, paylaştıkça yeni ufuklara yöneliyoruz. Bütün bu gelişimleri göz önünde bulundurduğumuzda Türk milli eğitim sistemine katkıda bulunulması, geleceğe daha nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla matematik eğitimi alanında araştırmaların yapılması, geliştirilmesi ve 21. yüzyılın gereksinim duyduğu temel becerilerin kazandırılması doktora programımızın amacı olarak benimsenmiştir.