Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Profili

İş Sağlığı ve Güvenliği tezli yüksek lisans programı, risk analizi, kaza yeri inceleme, meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri gibi alana yönelik önemli konuları kapsar. Bu program süresince günümüz gereksinimlerine yönelik olarak açılan farklı derslerle öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik farklı alanlarda uzmanlaşması sağlanır. Lisansüstü ders programımız, endüstriyel ve hizmet sektöründe bulunan karmaşık çalışma alanlarının sağlık ve güvenlik koşulları açısından değerlendirilmesi, düzeltici-önleyici faaliyetlerin tasarımı, uygulanması ve geri bildirim sürecine dayalı sürekli iyileştirme döngüsünün kurulması üzerine odaklanmıştır. Programda analitik ve sistem odaklı düşünen, sistemleri inceleme ve geliştirme yeteneğine sahip, yönetim becerileri gelişmiş iş sağlığı ve güvenliği alanında yetkin kişiler yetiştirilmektedir. Konusunda uzman danışmanların yönettiği tezler kapsamında yapılan teorik ve uygulamalı çalışmaların uluslararası platformda bilimsel yayınlara dönüşmesi ve uluslararası endekslerde (Science Citaition Index v.b.) yayınlanması sağlanmaktadır. Mezunlarımızın bu alana yönelik gelişmeleri takip ederek uygulayabilen uzman kişiler olarak ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katkı sağlayabilecek önemli roller üstlenmesi programın öncelikli hedeflerindendir.