Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda; öğrencilerin pazarlama alanındaki bilgi birikimlerini arttırabilecekleri, eksiklerini tamamlayabilecekleri zorunlu derslerin yanısıra, ilgi duydukları dallarda uzmanlaşabilecekleri geniş yelpazede seçimlik dersler yer almaktadır.

Program kapsamında, pazarlamanın bir bilim alanı olarak ortaya çıkması ile birlikte irdelenmeye başlayan pazarlamaya ilişkin temel kavramlar ve güncel pazarlama konuları yer almaktadır. Bu açıdan programda; temel pazarlama yaklaşımları, pazarlama ve sayısal analizler, reklam uygulamaları, tüketici hakları, satış güçlerinin örgütlenmesi, elektronik iş modelleri, etik, AVM'ler için pazarlama stratejileri, nörobilim yöntemlerinin etkileri vb. konular ele alınmaktadır.