Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Profili

YBS lisansüstü programının temel amacı, iş dünyası ve akademik dünyaya yönelik olarak bilişim sistemlerinin geliştirilmesi, bu sistemlerin yönetimde etkin bir şekilde kullanılması, işletmelerin bu yolla rekabet gücünü elde etmesini sağlayacak kişileri yetiştirmektir.