Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Biyoteknoloji kelime anlamı olarak insan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve amaca uygun şekilde değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli yöntem ve işlemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Biyoteknoloji moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, biyokimya, fizyoloji gibi yaşam bilimlerine ek olarak mühendislik bilim alanlarını da içeren multidisipliner yaklaşım ile araştırma yapılan bilim alanıdır. Bu multidisipliner alanın bilim dünyasında yerini alması ile doğada var olan bitki, hayvan ve mikroorganizmaların doğal olarak ürettikleri yararlı maddelerin fazla miktarda üretilmesi veya gereksinim duyulan yeni ürünlerin elde edilmesi mümkün olmaktadır. Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı biyoteknolojinin özellikle sağlık ve bitki biyoteknolojisi alanlarına yönelik bilgileri ve bu alanlarda bilgiye ulaşma yöntemlerini içeren teorik ve laboratuvar uygulamalarını kapsamaktadır. Programın, deneysel çalışmaları Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan araştırma laboratuvarları ve uygulama alanlarında yapılacaktır. Üniversitemizin alanında deneyimli öğretim üyelerinin programın ve bilim alanının doğasına uygun olarak multidisipliner katkıları olacaktır. Tıp, Mühendislik, Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin öğretim üyelerinin ders programı kapsamında katkıları ile program yürütülecektir.