Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Film Tasarımı Programı

Program Profili

Bölüm kuramla desteklenen uygulama ağırlıklı bir eğitim programına sahiptir. Öğrencilerin, film dilinin unsurlarını kontroldeki yetkinliklerini artıracak uygulama dersleri, toplumsal, ekonomik, politik duyarlılıklarını, hayal kurma ? hikaye anlatma - problem çözme güçlerini, genel kültürlerini ve sinema bilincini artıracak kuramsal derslerle desteklenir. Böylelikle, öğrencilerin teknik yeterliliklerinin yanı sıra yaratıcılıklarının, eleştirel düşünce ve bakış açılarının geliştirilmesi, görsel okur-yazarlık konusunda da yetkinlik kazanmaları hedeflenir.