Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)

Program Profili

Bu program, giriş düzeyinde verilen iktisat ve istatistik derslerinin yanı sıra dört temel alanı kapsamaktadır (muhasebe ve finans, yönetim ve örgütler, pazarlama ve üretim yönetimi). Derslere ek olarak öğrenciler kendi seçimleri doğrultusunda programı tamamlamak üzere tez veya proje hazırlamaktadırlar.