Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi Doktora Programı

Program Profili

Eğitim Yönetimi Doktora programının amaçları aşağıdaki gibidir:
a) Veriye dayalı politika kararları alabilecek kişiler yetiştirmek ve sisteme veriye dayalı projeksiyon sağlamak.
b) Veri temelli bilgi ve politikalar geliştirip analizlerini yaparak politika yapıcılara ve sistemin paydaşlarına ışık tutup Türk Milli Eğitimine katkı sağlamak.
c) Ülkemizde nitelikli eğitim yöneticisi yetiştirme sürecine, 21. Yüzyılın gerektirdiği becerilerin kazandırılması ve akademik bilgi üretimi yoluyla bilimsel katkı sağlamak.
d) Üniversitelerimizin eğitim yönetimi alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretim elemanları ve bilim insanları yetiştirmek.
e) Alanda farklı araştırma ve yöntemlere öncülük etmek.
h) Disiplinler arası bir yaklaşımla eğitim yönetiminin farklı düzey ve boyutlarında bilimsel bilgi birikimine ve alanın akademik gelişimine katkıda bulunmak.