Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Türkçe Eğitimi Doktora Programı

Program Profili

Türkçe Eğitimi Doktora Programı, Türkçenin ana dili ve yabancı dili olarak farklı hedef kitlelere öğretimi konusunda güncel ve ileri düzeydeki bilgileri çağdaş araştırma yöntem ve teknikleriyle derinlemesine araştırarak bu alana yenilik getirecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde, alanda uzmanlaşmış bireylerin üniversitelerimizde ihtiyaç duyulan nitelikli akademisyen açığını kapatma konusunda da adım atılmış olması programın misyonlarındandır. Bununla birlikte Türkçe öğretimi konusunda çeşitli araştırmalarla Türk Milli Eğitim sistemine katkıda bulunmak programın amaçlarındandır. Türkçe öğretimi ve Türkçe ile ilgili diğer alanlarda yüksek lisans tezlerini tamamlayarak mezun olmuş öğrencilerin çalışmalarına doktora seviyesinde devam etmelerinde yardımcı olmak da programın hedefleri arasındadır.