Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Sürdürülebilir tarım, insanların ihtiyacı olan gıda maddelerini üretirken, organik üretimin yeterli ve kaliteli olması, doğal tarım girdileri kullanarak üretim maliyetinin düşürülmesi; tarım arazilerinin, çevre ve doğal tarım kaynaklarının korunması, bu arada çiftçinin eğitilmesi ve toprağını daha iyi değerlendirmesi konularında, insan ve hayvan sağlığı bakımından daha emniyetli, üretken, karlı ve düşük girdili tarım sistemlerinin oluşturulması ve benimsetilmesidir.

Gerek sürdürülebilir tarım uygulamasının hayata geçirilmesinde, gerekse doğal bitki kaynaklarının, insanlarımızın beslenmesi ve sağlığının korunması amacıyla kullanımında, doğayı tahrip etmeden en az maliyetle insanımızın tüketimine sunulmasında Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri önem taşımaktadır. Program ilgili ulusal ve ulusal kurum ve kuruluşların stratejik planlarında belirlenen öncelikler il uyumludur.