Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

Program Profili

Bölümümüzde, mezunların profesyonel sosyal hizmet bilgi, değer ve becerilerini bütünleştirerek, çeşitli düzeylerdeki müracaatçı sistemlerine yönelik kırsal ve kentsel ortamlarda, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırıcı niteliğe sahip meslek elemanı olmaları amaçlanmaktadır.

Bölümün eğitim Programı, Hazırlık sınıfı hariç, 4 yılda (8 akademik yarıyıl) tamamlanmaktadır. Her Akademik yıl 14-16 haftadan oluşmaktadır. Dersler dönemsel olup ön şartları bulunmamaktadır. Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre öğretim elemanlarının her akademik yılda en az bir ara sınav ve final sınavı yapma zorunlulukları vardır. Bu uygulamalar dışında proje, alan çalışması, kuruluş ziyaretleri, araştırma, sunum, ödev v.b. gibi teknikler uygulanmaktadır.