Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı

Program Profili

Bu program, Protetik Diş Tedavisi alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayarak, kaliteli dental tedavi hizmeti sunabilme yeneteği kazandırmanın yanında, Protetik Diş Tedavisi alanındaki çalıGmaları takip edebilmek için yeterli bilimsel altyapıya sahip diş hekimleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda öğrencilerin, problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması ile ülkemizde ve dünyada mevcut dental sorunları tartışabilen, uygun çözüm önerisinde bulunabilen, pratik uygulamaları yapabilen bireylerin yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Prostodonti eğitiminin temel amacı, hastaların prostodontik ihtiyaçlarını doğru teşhis edebilen, anlayan ve hastaları fonksiyon ve estetiği de göz önünde tutarak, bu kapsamda tedavi edebilen profesyonel hekimler yetiştirmektir.