Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Program öğrencilere Özel Hukuk alanında yeni alanlar yaratmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin Özel Hukuk alanında detaylı bilgiler edinmesi hedeflenmektedir.