Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Muhasebe ve Finansman Doktora Programı

Program Profili

İşletme Anabilim Dalı tarafından sunulan Muhasebe ve Finansman doktora programı, akademik literatürü, ulusal ve uluslararası boyutta muhasebe ve finansman alanındaki gelişmeleri izleyen; uygulamalarla kuram arasındaki etkileşimleri analiz edip yorumlayabilen, muhasebe ve finansman yönetiminde etkinlik artırıcı bilimsel çözümler oluşturabilen donanımlı genç bilim insanları ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programda, gerek kuramsal düzeyde, gerekse uygulamada muhasebe ve finansmanın ortak altyapısı göz önünde tutularak, muhasebe ve finansman konuları bir bütün olarak düzenlenmiştir. Öğrencinin yönelmek istediği alan hangisi olursa olsun, öncelikle bu iki alanda gerekli altyapıyı oluşturmak üzere muhasebe ve finansman dersleri dengeli bir şekilde dağıtılmıştır. Programda zorunlu dersler tamamlandıktan sonra, seçimlik dersler aracılığıyla muhasebe veya finansman alanlarından birine yoğunlaşarak, tez konusuna yönelebilme olanağı yaratılmıştır.