Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Yönetim Organizasyon Doktora Programı

Program Profili

Bu program, işletme alanının dört temel alt birimine ait (Pazarlama-Satış, Üretim Yönetimi, Muhasebe-Finansman ve Yönetim Organizasyon) dersler içermektedir. Bunun dışında, program kapsamında, araştırma tasarlamayı ve gerçekleştirmeyi öğretmeye ve gerekli nicel/nitel istatistiksel analizleri yapabilmeye yönelik derslere yer verilmiştir. Seçmeli dersler ile öğrencilere ilgi duydukları alana yönelme imkanı sunulur. Son olarak, öğrenciler derslere ek olarak bir doktora tez önerisi sunar ve tezlerini jüri önünde savunurlar.