Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı'nda uluslararası ilişkiler tarihi, uluslararası ilişkiler
alanındaki klasik ve yeni yaklaşımlar ve uluslararası ilişkiler içinde Türkiye'nin yeri ve dış ilişkileri
gibi temel konular işlenecektir. Bu bağlamda Program hem klasik, hem de eleştirel yaklaşımlara yer
verecektir. Ayrıca özellikle de geniş yelpazeden seçme imkanı bulunacak olan seçmeli dersler
içerisinde günümüzün en önemli konuları ve sorunları eleştirel biçimde incelenecektir. Program,
öğrencilerini uluslararası ilişkilerin teorik ve pratik alanlarında kapsamlı bir bilgiye dayanan vizyon
geliştirmeyi mümkün kılan bilgi ve analiz yetenekleri ile donatmayı amaçlar.