Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Yüksek Lisans programı, var olan bilgiyi alana uygulayabilecek, alandaki diğer uzmanlarla iyi iletişim kurup işbirliği yapabilecek, son eğilimleri takip ederek yeni projeler üretebilecek, lisans ve lisansüstü programlarda görev alabilecek nitelikli ve araştırmacı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program ile öğrencilerin, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması ile ülkemizde ve dünyada mevcut veya olası spor bilimleri sorunlarını tartışabilen, uygun çözüm önerisinde bulunabilen bireylerin yetiştirilmesi de hedeflenmektedir.
Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenciler bölümün laboratuar imkanları ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanları dahilinde ve Türkiye?deki diğer Üniversitelerde yer almayan bu temel alanda tezsiz yüksek lisans derecesine ulaşabilir.