Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Bölümümüzde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 4 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent tarafından sağlanmaktadır. Programın yıllık kontenjanı Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program, beslenme ve diyetetik alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçimlik dersler içermektedir. 1. ve 2. yarıyılda alan ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler; 3. ve 4. yarıyılda alanla ilgili tez çalışması yürütülmektedir.