Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programının amacı ülkemizde ve dünyada halk sağlığı ile ilgili sorunlar (ana çocuk sağlığı, üreme sağlığı, çevre sağlığı, okul sağlığı, enfeksiyon hastalıkları, kronik hastalıklar, yaşlı sağlığı) hakkında bilgili, bu sorunların çözümü için bilimsel araştırma planlayıp yürütebilen, sonuçlarını yorumlayan uzmanlar yetiştirmektir