Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Enerji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Bu program, Üniversitenin mevcut tüm mühendislik bölümlerinin eğitim kadrolarını, eğitim ve laboratuar olanaklarını kullanmakta, ayrıca çok geniş ulusal ve uluslararası işbirliği ağını değerlendirerek enerji mühendisi kavramını yeni bir boyuta taşımaktadır. Böylelikle mezunlarının enerji ve çevre konularında her tür sorunu uzun solukta çözebilecek kültüre, yenilikçi karaktere, en son teknoloji bilgilerine ve mühendislik becerilerine sahip olmaları hedeflenmektedir. "Sürdürülebilirlik için sürdürülebilir enerji" stratejilerini ve yol haritalarını geniş bir işbirliği ve yenilikçilik platformunda oluşturabilecek mühendislik kültürünün de verilmesi bu hedefler arasında yer almaktadır. Programa her geçen gün yeni bilgisayar destekli modelleme, tasarım ve benzetim yazılım ve donanımı da eklenerek enerji mühendisinin daha uzak görüşlü karar verme yeteneğine ulaşması sağlanmaktadır.