Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Sanat  Gazetecilik ve Enformasyon   İşletme ve Yönetim Bilimleri   

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı
Program Yeterlilikleri
123456789101112131415161718192021222324
BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)
1 X
2 X X
3
4 X
BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)
1 X X X X
2 X
3
4
5 X X X
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
1
2 X
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)
1
2 X
3 X X X
4 X X
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1 X X
2 X
3 X X X
4 X X
5
6 X
7 X
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)
1 X X
2 X X
3 X X