Anasayfa  »  Devlet Konservatuvarı »  Müzik Teorisi Sanat Dalı

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Sanat  Beşeri Bilimler   

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı
Program Yeterlilikleri
123456789101112131415161718192021222324252627
BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)
1 X X
2 X
3 X
4 X X X X X X X
5 X
6 X
7 X X
8 X X
9 X
BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)
1 X X X
2 X X
3 X X
4 X
5 X X
6 X
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
1 X
2 X
3 X
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)
1 X
2 X
3 X
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)
1 X X X X X X X
2 X X
3 X
4 X X