Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi Doktora Programı

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı
Program Yeterlilikleri
12345678910111213141516171819202122
BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)
1 X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
1 X X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X
3 X X X X X
4 X X
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1 X X X X X X X X
2 X X X
3 X X X X
4 X X X
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)
1 X X X X X X X
2 X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X X X X