Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Gazetecilik ve Enformasyon  Bilgisayar   

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı
Program Yeterlilikleri
123456789101112
BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)
1
2
3
BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
1
2
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)
1
2
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1
2
3
4
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)
1
2
3