Anasayfa  »  Ticari Bilimler Fakültesi »  Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı
Program Yeterlilikleri
12345678910
BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)
1
BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)
1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)
1
2
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1
2
3
4
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)
1
2
3
4
5