Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Mühendislik

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı
Program Yeterlilikleri
1234567891011
BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)
1 X
2 X
3 X
4 X
BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)
1 X
2 X
3 X
4 X
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)
1 X
2 X
3 X
4 X
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)
1 X
2 X
3 X
4 X


Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Mesleki Ağırlıklı
Program Yeterlilikleri
1234567891011
BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)
1 X
2 X
BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)
1 X
2 X
3 X
4 X
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1 X
2 X
3 X
4 X X
5 X
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)
1 X
2 X
3 X
4 X