Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Üst Derece Programlarına Geçiş

Halkla ilişkiler ve Tanıtım Tezsiz Yüksek Lisans Programı?ndan mezun olan öğrenciler, herhangi bir doktora programlarına başvuru hakkını elde edemezler. Ancak 20 Ocak 2017 tarihli ve 29954 sayılı Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Geçici Madde 1'de yer alan ifadeye göre, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler, doktora programlarına başvurabilir.