Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlgili program öğrenciyi doktora programına hazırlar. Ancak, sadece bu programdan mezun olmak suretiyle doktora programına doğrudan başlanılamaz.