Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Üst Derece Programlarına Geçiş

Halk sağlığı yüksek lisansının tamamlayan öğrenciler

Sağlık bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı içerisinde çeşitli birimlerde görev yapabilirler
Sağlık yöneticisi olabilirler
Sağlıkla ilgili ulusal/ uluslararası örgütlerde görev yapabilirler
Sosyal hizmetler alanında görev yapabilirler