Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans'tan mezuniyet şartı asgari olarak 120 AKTS'dir.

Tez yazan öğrencilerin toplam 70 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile en az 7 ders ile Tez Semineri (10 AKTS) dersini başarıyla tamamlamak ve tezlerini (40 AKTS) başarıyla savunmak zorundadır. Bütün öğrencilerin aldığı tüm derslerden en az C ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.