Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Doktora Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması ve F ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması gerekmektedir. Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi gözetiminde bir tez hazırlamak ve tezini, tez sınavında jüri önünde savunmak zorundadır.