Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı (Lisans Derecesine Dayalı)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 300 AKTS kredilik, en az 14 ders, bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programın normal süresi beş yıl, azami süresi dokuz yıldır.

Öğrencinin aldığı tüm derslerden en az Y, C+ ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması gerekmektedir.