Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için, toplam 240 AKTS kredilik, en az 7 ders, bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programın normal süresi dört yıl, azami süresi altı yıldır.

Öğrencinin aldığı tüm derslerden en az Y, C+ ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması gerekmektedir.