Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin tüm derslerini başarmış olması (en az C+ alması), F1, F2 ya da Z notunun olmaması, en az toplam 240 AKTS/21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 ders alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.