Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans Programında dersler ve tez olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Öğrenciler ilk iki yarı yıl boyunca 24 kredilik 8 dersi başarılı bir şekilde tamamlamak ve 2.yılın başlangıcından itibaren, Anabilim Dalı'nın ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün atayacağı danışmanın yönetiminde İngilizce olarak yazılacak tez hazırlıklarına başlamakla ve tez savunma sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Zorunlu derslerin dışında alınacak seçmeli dersler anabilim dalı başkanı ve danışman tarafından belirlenir.
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.