Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Siyaset Bilimi Doktora Programı (Yüksek Lisans Derecesine Dayalı)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; 5 zorunlu ve 4 seçmeli olmak üzere toplam 9 ders ile Siyaset Bilimi Semineri, yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Adayların derslerini tamamladıktan sonra yeterlilik sınavına girmesi, bu sınavı başaran adayların tez önerisinin kabul edilmesi gerekmektedir.