Anasayfa  »  Devlet Konservatuvarı »  Müzik Teorisi Sanat Dalı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve asgari 240 AKTS kredisini sağlamış olmaları gerekmektedir.