Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları (derslerden başarılı olabilmek için en az C notunun alınmış olması gerekmektedir), genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması, en az toplam 120 AKTS ders kredisini sağlamış olmaları ve bir dönem projesini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.