Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları (derslerden başarılı olabilmek için en az C notunun alınmış olması gereklidir), genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve asgari 120 AKTS kredisini sağlamış olmaları gerekmektedir.