Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Savunma Elektroniği ve Yazılımı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programları, en az toplam 120 AKTS olup, en az 7 ders ile bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının süresi (var ise bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç) kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.