Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları (derlerden başarılı olabilmek için en az C notunun alınmış olması gereklidir) , genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve asgari 96 AKTS kredisini sağlamış olmaları gerekmektedir.