Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi Doktora Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim Yönetimi doktora programından mezun olabilmek için bu program çerçevesinde en az 240 AKTS ders, seminer ve tez derslerinin (40 AKTS zorunlu ders, 30 AKTS Seçmeli ders ve bunlara ek olarak 20 AKTS seminer, 30 AKTS yeterlik dersi, 120 AKTS lik tez dersleri) başarı ile tamamlamalıdır. Ayrıca, öğrencilerin özgün bir araştırmaya dayalı bir tezi başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Programa tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.