Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir kredilik yedi alan dersi ile Lisansüstü eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, zorunlu olan Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam 122 AKTS kredisinden oluşur. Programın azami süresi üç yıldır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak yüksek lisans programında en az (C) alması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması başarılı (Y) veya başarısız (Z) notu ile değerlendirilir. (P) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir. (Y), (P), (Z) notları, genel not ortalaması hesaplarına katılmaz. Yüksek Lisans Tezi II dersinden (Y) ve (Z) notu alan öğrenciler, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetlerine karar verilinceye kadar bu dersleri tekrarlarlar.