Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu program, ders ve tez aşaması olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Öğrenci, yüksek lisans derecesi alabilmek için 6 dersten az olmamak koşulu ile 24 kredilik ders yükünü başarmak zorundadır. Zorunlu derslerin dışında alacağı en az 3 seçmeli ders anabilim dalı başkanı ve danışmanı tarafından belirlenir. Üçüncü sömestırın başından itibaren tez yazılır. Tezin yazım dili Türkçe'dir.
Öğrenci, danışman yönetiminde bitirme tezi hazırlamak ve tez savunma sınavında başarılı olmak zorundadır.