Anasayfa  »  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu »  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2 ya da E notunun olmaması gerekir. Mezuniyet için öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve 30 günlük yaz stajını tamamlamış olması gerekmektedir.