Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli Yüksek Lisans derecesine dayalı doktora programı, toplam 240 AKTS kredilik, en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
Programın normal süresi 4 yıl, azami süresi altı yıldır.
Öğrencinin aldığı tüm derslerden en az Y, C+ ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması gerekmektedir.