Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci en az 120 AKTS kredisi alarak mezun olabilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için en az 10 ders (100 AKTS kredisi) ve dönem projesi (20 AKTS kredisi) almak zorundadır. Öğrencinin aldığı tüm derslerden en az C veya üzeri harf notu alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.