Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci en az 120 ECTS kredisi alarak mezun olabilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için en az 9 ders ve 90 ECTS kredisi ve tez (30 ECTS kredisi) almak zorunludur. Öğrencinin aldığı tüm derslerden en az C veya üzeri harf notu alması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.7 olması gerekmektedir.